Kích thước lỗ tiêu chuẩn trước khi ta rô

Kích thước lỗ tiêu chuẩn trước khi ta rô

Để tạo được các lỗ ren trong gia công cơ khí, đa số chúng ta sẽ phải sử dụng mũi ta rô để gia công đạt kích thước ren theo yêu cầu. Tùy từng loại tiêu chuẩn ren trên thế giới, chúng ta phải gia công đạt kích thước ren như vậy để lắp vừa với bu lông có kích thước ren theo tiêu chuẩn tương ứng.

Trước khi sử dụng mũi ta rô để tạo ren lỗ, chúng ta phải gia công khoan lỗ đạt kích thước tiêu chuẩn. Để khi ta rô đạt đúng kích thước ren tiêu chuẩn.

Để thuận lợi trong quá trình gia công, các bạn tra bảng kích thước lỗ tiêu chuẩn trước khi ta rô dưới đây. Đây là kích thước lỗ đã được các hãng tính toán và tiêu chuẩn hóa trước khi ta rô ren:

 

Cách sử dụng bảng tra lỗ khoan trước khi ta rô:

– Cột 1 (TAP THREAD): là kiểu ren cần ta rô.

– Cột 2 (PICH (P)): lbước ren cần ta rô.

– Cột 3 (DRILL HOLE): kích thước đường kính lỗ khoan trước khi ta rô.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết.

Bản quyền thuộc Nam Dương Tool | Thiết kế bởi: Web Bách Thắng