Cán dao tiện ngoài PWLNR/L

Giá: Liên Hệ

Hãng sản suất: ZCCCT

Mã sản phẩm: PWLNR/L

Ứng dụng: Tiện ngoài thẳng; tiện mặt đầu (tiện bậc).

YÊU CẦU BÁO GIÁ: 0911 066 515
Bản quyền thuộc Nam Dương Tool | Thiết kế bởi: Web Bách Thắng