Mũi chống tâm máy tiện

Giá: Liên Hệ

Hãng sản suất: VERTEX

Mã sản phẩm: VPC-MT1, VPC-MT2, VPC-MT3, VPC-MT4, VPC-MT5; VLC-212, VLC-213, VLC-214, VLC-215, VLC-213B, VLC-214B; VLC-MT3A, VLC-MT4A, VLC-MT5A, VLC-MT6A, VLC-MT3B, VLC-MT4B, VLC-MT5B; VCF-MT3A, VCF-MT4A, VCF-MT5A, VCF-MT3B, VCF-MT4B, VCF-MT5B.

Kiểu côn chuôi mũi chống tâm: MT1, MT2, MT3, MT4, MT5, MT6.

Tốc độ lớn nhất: 1500 – 5000 vg/ph.

Ứng dụng: chống tâm chi tiết trên máy tiện.

YÊU CẦU BÁO GIÁ: 0911 066 515
Bản quyền thuộc Nam Dương Tool | Thiết kế bởi: Web Bách Thắng