Đặc điểm, công dụng của gia công cắt gọt kim loại

vật liệu làm dao cắt kim loại

Gia công cắt gọt kim loại là qúa trình cắt đi một lớp kim loại trên bề mặt của phôi để tạo thành chi tiết có hình dáng, kích thước và độ chính xác gia công theo yêu cầu trên bản vẽ. Quá trình đó được thực hiện trên các máy công cụ, hoặc bằng tay bởi các dụng cụ thông thường.

 Đặc điểm

– Chất lượng bề mặt và độ chính xác gia công cao mà một số phương pháp khác khó có thể đạt được vì vậy là phương pháp gia công tinh để đạt độ bóng bề mặt cao với các chi tiết máy.
– Có rất nhiều loại hình gia công nên sản phẩm của gia công cắt gọt rất đa dạng.
– Năng suất cao khi áp dụng loại hình gia công hợp lý.
– Có thể thực hiện cùng một lúc gia công nhiều bề mặt khác nhau trên cùng một phôi.
– Tạo ra sản phẩm có tính lặp lại cao.
– Dễ áp dụng cơ khí hoá và tự động hoá khi gia công.
– Gia công cắt gọt chiếm số lượng nguyên công lớn nhất trong sản xuất cơ khí (tới 70  80 %).
Số lượng máy công cụ trong các nhà máy cơ khí chiếm tỷ lệ cao nhất và giữ vai trò quyết định trong sản xuất cơ khí.

Công dụng

Dùng để gia công tất cả các loại chi tiết máy và là khâu gia công cơ cuối cùng.

Các chuyển động cơ bản trong quá trình cắt gọt

Trong quá trình gia công cắt gọt kim loại , chuyển động cơ bản là chuyển động tạo ra qúa trình cắt gọt, hình thành ra các bề mặt gia công của chi tiết, có thể phân ra thành:
– Chuyển động chính: là chuyển động để tạo ra phoi, chuyển động chính có thể là chuyển động quay tròn (khi gia công tiện, phay, mài …), có thể là chuyển động thẳng (khi gia công bào, xọc, …).
– Chuyển động chạy dao: là chuyển động để tiếp tục qúa trình cắt, có thể là chuyển động liên tục ( khi gia công tiện, phay, khoan, mài …), có thể là chuyển động gián đoạn ( khi gia công bào, xọc …).
– Chuyển động phụ là chuyển động không trực tiếp tham gia vào quá trình cắt gọt
Như vậy bề mặt gia công được hình thành là quỹ tích của chuyển động chính và chuyển động chạy dao

Một số dạng tạo hình cơ bản

– Đường thẳng, mặt phẳng

gia công cắt gọt kim loại
– Mặt trụ:

gia công cắt gọt kim loại
– Mặt nón, mặt côn

gia công cắt gọt kim loại
– Mặt thân khai

gia công cắt gọt kim loại

Đối tác

dụng cụ cắt vertex

2

Logo-HGT

Union-tool-logo

Bản quyền thuộc Nam Dương Tool | Thiết kế bởi: Web Bách Thắng